CRS Credit Ltd, vymáhání dluhů, soudní a exekuční řízení

Specializujeme se na odkup pohledávek od bankovních domů. Upřednostňujeme mimosoudní vyrovnání pohledávek nepřekračující hranice zákona. Přesto se nelze vyhnout i případům, kdy vše končí u soudních a exekučních řízení.

Informace o společnosti:

Obchodní společnost CRS Credit Ltd., se sídlem 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 7623396, registrované u Obchodního rejstříku pro Anglii a Wales.

CRS Credit Ltd., jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky, se sídlem Na hutích 756/12, Praha 6 – Bubeneč, 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 74694, IČ: 24129585